Afsnit 1: Regler for deltagelse i løb

 

§ 1. Startberettigede ponyer

 

         Krav til ponyen

           

                        For at få lov til at starte i løb skal en pony:

 

§  Væren under 148 cm høj

§  Være 3 år gammel eller ældre

§  Være sygdomsfri og uden for smittefare

§  Være i rimelig stand og kondition

§  Være uden for medicinsk behandling

§  Være helt ren gående og ikke halt

§  Have gennemført et prøveløb og to rutineløb

 

Bestyrelsen kan hvis ovennævnte krav ikke er opfyldt gribe ind og udelukke ponyen fra at deltage i løb.

 

Ved tvivlsspørgsmål vedrørende alder skal ejeren af ponyen dokumentere ponyens alder enten via en dyrlæge eller stamtavle.

 

         Vaccinationsattest

 

Der skal fremvises gyldig vaccinationsattest den første løbsdag, hvor ponyen starter, hvert år.

           

         Ponyer med trav- eller galopblod

        

                        Ponyer med trav- eller galopblod er udelukket fra løb i Jydsk Pony VæddeløbsForening.

 

Drager bestyrelsen tvivl om ponyens afstamning, er ponyen ikke startberettiget, før der foreligger dokumentation for afstamningen. Det påhviler ejeren af ponyen at dokumentere, at ponyen ikke har trav- eller galopafstamning.

 

Gyldig dokumentation er:

           

§  Stambog

§  Afstamningsbevis ved DNA-test

 

         Måling af ponyer

 

Ponyer tilmeldt deltagelse i prøveløb, kontrolmåles af en repræsentant fra JPVF’s bestyrelse, inden prøveløbet afvikles.

 

Der foretages officiel måling af alle ponyer af to neutrale målere en gang årligt før DM. En pony er færdig målt som 8 årig, men bestyrelsen forbeholder sig ret til at kontrolmåle.

 

Ejeren skal betale en eventuel officiel måling fra Dansk Ride Forbund

 

§ 2. Startberettigede kuske og ryttere

 

         Krav til kuske og ryttere

 

                        For at få lov til at starte i løb skal en kusk eller rytter:

 

§  Være medlem af Jydsk Pony VæddeløbsForening eller en anden godkendt forening under Dansk Pony VæddeløbsForening

§  Have bestået en licensprøve

§  Have gennemført et prøveløb og to rutineløb

§  Have deltaget i kuskemøde

§  Have betalt startgebyr

 

         Aldersgrænser

 

Man skal være fyldt 8 år for at starte løb. Når man er fyldt 26 år må man hverken køre eller ride ponyløb.

 

Er man fyldt 16 år og har licens til heste må man ikke køre løb med ponyer under 110 cm til DM.

 

         Størrelsesforhold mellem rytter og pony (Monté)

 

Rytteren må ikke være for stor i forhold til ponyen. Retningslinjerne er:

 

§  Pony op til 110 cm     -    Rytter med udstyr må maximalt veje 50 kg

§  Pony op til 130 cm     -    Rytter med udstyr må maximalt veje 60 kg

§  Pony over 130 cm      -    Rytter med udstyr må maximalt veje 70 kg

 

Det er suverænt bestyrelsen, der afgør om en kusk eller rytter passer til ponyens størrelse, og såfremt dette ikke er tilfældet har bestyrelsen ret til at udelukke ekvipagen fra løb. I afgørelsen af om rytteren er for stor til ponyen, skal der tages hensyn til rytterens højde. Ekvipagen skal være harmonisk.

           

         Krav til påklædning

                       

                        Kuske og ryttere skal være iført

 

§  Sort fodtøj uden snørre

§  Godkendt hjelm

§  Godkendt sikkerhedsvest

§  Lange lyse bukser

§  Personlig væddeløbs farve (efter eget valg)

 

                        Dispensation til at bære regntøj kan gives af bestyrelsen.

 

 

 

§ 3. Doping og alkohol

 

Det er ikke tilladt at være påvirket af nogen form for rusmidler når man skal deltage i løb. Dette gælder både kusk, rytter og pony.

Ved en eventuel dopingtest forventes det at man samarbejder og tager de nødvendige tests. Hvis ikke udelukkes man fra løb og kan idømmes en straf af bestyrelsen.

Ved en positiv dopingtest udelukkes man fra løb og kan idømmes en straf af bestyrelsen.

§ 4. Prøveløb, rutineløb og licensprøve

 

Det er obligatorisk for nye ponyer at gennemføre et prøveløb og to rutineløb. Disse skal alle godkendes af dommeren, før ponyen kan starte almindeligt løb. Nye ponyer, der har startet løb i udlandet skal kun i prøveløb.

 

Ponyer, der ikke har startet løb i over 12 måneder, på danske eller udenlandske baner, skal ligeledes godkendes i et prøveløb igen.

 

Det er obligatorisk for nye kuske og ryttere at gennemføre et prøveløb. Desuden skal nye kuske og ryttere bestå en licensprøve. Både prøveløbet og licensprøven skal godkendes af dommeren, før kusken eller rytteren kan deltage i almindelige løb.

 

Kuske og ryttere, der ikke har startet løb i over 12 måneder, skal ligeledes godkendes i prøveløb igen, samt bestå licensprøven på ny.

 

Dommeren kan henvise en pony til prøveløb.

 

         Prøveløb

 

Prøveløbet er et løb, som afholdes med det formål at godkende nye ponyer, kuske eller ryttere. Prøveløbet afholdes oftest i forbindelse med en løbsdag inden denne starter, men det kan også afholdes på andre tidspunkter under særlige omstændigheder. Der er ingen præmier i prøveløb.

 

         Rutineløb

 

De to rutineløb foregår som en del af et almindeligt løb. Ponyen og kusken eller rytteren starter i et almindeligt løb, men er uden for præmierækken og modtager ikke præmier for placeringen. Formålet med rutineløbene er at opnå tider at handicappe ud fra.

 

         Licensprøve

 

Udgangspunktet for licensprøven er ”Reglement for Jydsk Pony VæddeløbsForening” §§ 1-3, 5-7 og 16-21. Formålet med licensprøven er at vurdere, om kusken eller rytteren er bekendt med klubbens reglement og er parat til at deltage i løb.

 

§ 5. Sikkerhedsregler

 

         Trav

 

1.    Kusken skal bære godkendt hjelm

2.    Kusken skal bære godkendt sikkerhedsvest

3.    Kusken skal bære fodtøj uden snører

4.    Sulkyen skal være i forsvarlig stand

5.    Der skal bruges ekstragjord

6.    Der skal være håndstropper på linerne

7.    Linerne må ikke slæbe

8.    Kusken skal have en line i hver hånd

9.    Kusken skal have fødderne i bøjlerne

 

         Monté

                       

1.    Rytteren skal bære godkendt hjelm

2.    Rytteren skal bære godkendt sikkerhedsvest

3.    Rytteren skal bære fodtøj uden snører

4.    Rytteren skal bære fodtøj med hæl

5.    Der skal anvendes sadel eller ponypude

 

Deltagere, der ikke overholder sikkerhedsreglerne, kan diskvalificeres i løb, modtage en bøde eller udelukkes fra at deltage i løb.

 

§ 6. Brug af pisk, sporer og blinkers

 

            Kun piske af fiskeben, spanskrør eller lignende stive materialer må anvendes.

 

Om pisken bruges overdrevent vurderes af dommeren eller bestyrelsen. En overtrædelse straffes med bøde eller diskvalificering. I særlig grove tilfælde straffes overdrevent brug af pisk med udelukkelse fra løb.

 

         Trav

 

                        Pisken må højest være 130 cm med snert.

 

I trav skal pisken under løbet holdes parallelt med kørselsretningen og aldrig ud til siden, eller så den på anden måde er til gene for konkurrenterne.

 

         Monté

        

                        Pisken må højest være 80 cm.

 

                        I monté skal pisken under løbet holdes således, at den ikke er til gene for konkurrenterne.

 

          Sporer og blinkers

 

                        Sporer og blinkers må ikke anvendes.


Afsnit 2: Regler for tilmelding

§ 7. Tilmelding til løb

 

Anmeldelse af ponyer til løb skal ske via hjemmesidens formular senest 6 dage før en løbsdag med angivelse af:

 

1.    Ponyens navn

2.    Ponyens alder (kun første gang der tilmeldes)

3.    Kusken eller rytterens navn

4.    Kusken eller rytterens alder (kun første gang der tilmeldes)

5.    Væddeløbsfarven (kun første gang og ved ændringer)

6.    Løbsklassen

7.    Resultater fra andre baner

 

En pony kan maximalt deltage i 2 løb på en løbsdag, inklusiv oldboysløb, prøveløb og rutineløb.  Der gives ikke garanti for at ponyen kan starte to gange på en løbsdag, hvis løbsudvalget ikke kan finde passende løb til ponyen. For at løb kan afholdes, skal der være mindst 4 tilmeldte ponyer.

 

         Løbsklasser

 

                        Ponyerne inddeles i 6 trav- og montéklasser efter højde:

 

1.    Ponyer under 100 cm

2.    Ponyer under 110 cm

3.    Ponyer under 120 cm

4.    Ponyer under 128 cm

5.    Ponyer under 135 cm

6.    Ponyer under 148 cm

 

Det er tilladt at melde ponyer til i en klasse som er højere end ponyen, men ikke lavere. Dette gælder dog ikke ved mesterskaber og pokalløb.

 

§ 8. Annullering af tilmelding

 

En indsendt tilmelding af en pony kan ikke trækkes tilbage, medmindre der foreligger en dyrlægeerklæring eller der er anden væsentlig grund, som godkendes af bestyrelsen. Trækkes en pony ubegrundet fra løbet betales startgebyr, og det kan ved gentagelse medføre udelukkelse fra kommende løb.

 

§ 9. Programændring

 

Enhver form for kuske- eller rytterændring kan kun foretages med gyldig grund, ellers slettes ponyen fra programmet. Kuske- og rytterændringer skal godkendes af bestyrelsen.

 

 

 

§ 10. Oplysningspligt

 

Når en pony første gang meldes til løb i Jydsk Pony VæddeløbsForening skal der oplyses om tidligere deltagelse i løb i andre foreninger og lande. Dette gælder også, hvis ponyen har skiftet navn. Ved overtrædelse sanktioneres der med bøde eller udelukkelse.

 

§ 11. Registrering

 

            Alle ponyer, som deltager i trav eller monté registreres af Jydsk Pony VæddeløbsForening.

 

            Følgende data registreres:

 

§  Navn

§  Registreringsnummer

§  Chipnummer (eller brændemærke)

§  Stangmål

§  Fødselsår

§  Vaccinationsdato

§  Løbstider

§  Køn

§  Farver

§  Særlige kendetegn

§  Ejer

 

 

 

Afsnit 3: Grundlag

 

§ 12. Løbsformer

 

            Der findes følgende former for løb:

 

         Voltestart

 

Voltestart er et løb, hvor ponyerne starter med den langsomste pony forrest og de andre ponyer placeres bag denne i en afstand der svarer til forskellen i deres løbshastigheder.

         Autostart

 

Autostart er løb hvor alle ponyerne starter fra samme placering. I trav følger ekvipagerne startvognen indtil startstedet nås og løbet sættes i gang.

 

Ponyerne tildeles startspor således at den langsomste pony starter forrest i indersporet, mens den hurtigste pony starter bagerst i ydersporet.

 

 

 

            Linjestart

 

Linjestart er også løb hvor alle ponyerne starter fra samme placering. I trav løber ekvipagerne side om side. Ponyen i det yderste startspor er masteren og denne må ikke passeres før startstedet nås.

 

§ 13. Propositioner

 

Propositioner udfærdiges af handicapperen, eventuelt i samarbejde med et medlem af bestyrelsen. Propositionerne kan indeholde bestemmelser om:

 

1.    Dato for løbene

2.    Tidspunkt for tilmelding

3.    Løbsnummer

4.    Ponyernes kvalifikationer (rekord, højde antal sejre osv.)

5.    Løbets længde

6.    Løbets startmetode

7.    Præmier

 

§ 14. Grundlagstiden

 

Voltestarts løb handicappes ud fra det princip, at hvis alle ponyerne løber deres grundlagstid, vil de alle komme over målstregen samtidig.

 

Grundlaget for en ponys startplads i et løb udregnes ud fra de sidste fire brugbare tider. Den langsomste af de fire tider kasseres, og gennemsnittet af de tre andre er den tid som der handicappes ud fra (Grundlagstiden).

 

Ponyer der endnu ikke har fire tider har deres hurtigste tid som grundlagstid, dog ikke langsommere end:

 

§  4.00 for ponyer under 110 cm

§  3.30 for ponyer på 110-128 cm

§  3.00 for ponyer på 128-148 cm

 

         Brugbare tider

 

Er en ponys 1000 m tid i et løb 8 sekunder langsommere end grundlagstiden, registreres dette som en ubrugbar tid – markeret med ”dist” – og tiden bruges ikke i udregningen af grundlagstiden.

 

Er en ponys 1000 m tid i et løb 8 sekunder hurtigere end grundlagstiden, vil denne tid efterfølgende være grundlagstiden.

 

 

 

 

         Eksempel

 

                        Pony nr. 1 har en grundlagstid på 3:15.0 = 195 sekunder

                        Pony nr. 2 har en grundlagstid på 3:02.0 = 182 sekunder

 

                        Udregning: 195 sekunder/ 182 sekunder = 1,072

 

                        Pony nr. 1 starter ved 1000 m

                        Pony nr. 2 starter ved 1072 m ≈ 1080 m

 

         Vindertillæg

 

Vinder en pony det første løb på en løbsdag, starter den 20 m længere tilbage i det andet løb. Dette gælder kun, hvis begge løb er enten trav eller monté.

 

         Ponyer fra andre baner

 

Handicap for ponyer fra andre baner beregnes på samme måde som ponyer fra Jydsk Pony VæddeløbsForening.

 

 

Afsnit 4: Løb

 

§ 15. Dommer

 

Overdommeren og dommerkomiteen dømmer ud fra ”Reglement for Jydsk Pony VæddeløbsForening.” Overdommerens beslutninger skal følges.

 

§ 16. Generelle regler

 

En kusk eller rytter må ikke under løb:

 

§  Tvinge en konkurrent ud af retning

§  Køre eller ride hvor der ikke er plads

§  Bruge mere end et spor

§  Komme uden for banens grænser

 

            Sanktionen for overtrædelse af ovenstående regler er en bøde samt diskvalificering.

 

         Overhaling indenom

 

                        En bagfra kommende kusk eller rytter må passere indenom, hvis der er god plads.

 

 

 

 

         Opløbet

 

Når banens sidste sving før mål er passeret og opløbsmærket er nået, skal den førende pony i hvert spor holde sit spor til målstregen er passeret. Sanktionen for overtrædelse er diskvalificering.

 

         Ponyadfærd

 

Hvis en pony er uregerlig eller er særlig modvillig under starten, kan dommeren beordre den til en anden plads i feltet eller efter bestyrelsens tilladelse bortvise den fra start.

 

§ 17. Præsentation

 

Alle ponyerne samles i midten af præsentationssvinget - tættest på dommertårnet - inden der kaldes til præsentation.

 

Når der bliver kaldt til præsentation, skal ekvipagerne køre eller ride i nummerorden i ydersporet med en ponylængdes mellemrum forbi dommertårnet.

 

Kuskene eller rytterne skal ud for dommertårnet hilse på dommeren ved at se op og nikke. Overholdes dette ikke sanktioneres det med bøde.

 

Lige efter de farvede skilte (ca. 60 meter fra målstregen) vendes ekvipagen og der afkantres i løbstempo tilbage forbi dommertårnet, så dommeren kan tjekke at ponyerne ikke er halte.

 

Herefter kaldes der til start, og ekvipagen kører direkte til startstedet. Der går præcist 3 minutter til startkommandoerne begynder.

 

Ingen løbsdeltagere kan fritages fra præsentationen.

 

§ 18. Voltestart

 

Når der bliver sagt ”til start” skal ekvipagen finde deres startpladser. Herefter følges speakerens instrukser. Alle volter skal rette sig ind efter nummer 1 i den forreste volte.

 

Start kommandoerne er:

 

§  Klar: Føreponyen i volten skal være ved forsnoren

§  Et: Vend mod løbsretning i ydersporet

§  To: Vend i løbsretningen i indersporet

§  Kør/Rid: Løbet begynder

 

Følges speakerens instrukser ikke kan det sanktioneres med bøde eller bortvisning fra løbet.

 

 

 

 

Omstart

 

Hvis en ekvipage ved kommandoen ”kør” eller ”rid” står mod løbsretningen eller på tværs af banen skal der være omstart. Det samme gælder hvis en ekvipage overskrider startlinjen før kommandoen ”kør” eller ”rid.”

 

Er den samme ekvipage årsag til to omstarter, udelukkes den fra løbet.

 

I tilfælde af omstart gives der tydligt kontrasignal fra dommertårnet, og deltagerne skal stoppe op og vende tilbage til deres startsted.

 

         Flere ponyer i samme volte

 

Hvis flere ekvipager skal starte fra samme distance, starter de i nummerorden i volten. Det laveste nummer først.

 

Ved kommandoerne ”klar” og ”et” køres eller rides der på række.

 

Ved kommandoen ”to” vender alle og har front mod kørselsretningen, således at ekvipagerne kører side om side, og ved kommandoen ”kør” eller ”rid” er alle klar til at begynde løbet.

 

§ 19. Diskvalificering

 

En diskvalificering skal ske, uanset om det er på grund af manglende styrbarhed eller rytterens ridt eller kørsel. Er ekvipagen diskvalificeret, eller opgiver kusken eller rytteren, skal den pågældende uden at generer konkurrenterne trække sig ved at køre ud i yderbanen, sætte farten ned og fortsætte i løbsretningen til løbet er slut.

 

            Ekvipager kan diskvalificeres for følgende:

 

§  Sporskifte som generer konkurrenterne

§  Kørsel eller ridning uden for banen i løb

§  Kørsel eller ridning modsat løbsretningen

§  Kørsel eller ridning i to spor

§  Trængning af en konkurrent

§  Sporskifte i opløbet af den førende ekvipage i hvert spor

§  Urent trav

§  Tølt

§  Pasgang

 

         Galop

 

En ekvipage diskvalificeres ved den fjerde korte galop i løbet. En kort galop minimum er 3 rene galoptrin. En ”rumler” er dermed ikke en galop.

 

Desuden diskvalificeres en ekvipage ved terrænvinding i galop, galop over målstregen og ved galop fra 40 meter før målstregen og frem til målstregen.

 

§ 20. Protest

 

Protest kan kun rejses af bestyrelsen eller løbsdeltagere. Fra sidstnævnte skal dette ske straks efter løbets afvikling ved at række hånden i vejret lige efter målstregen er passeret. Inden løbsdeltageren forlader banen efter løbet skal denne komme til dommertårnet og nedlægge sin protest.

 

§ 21. Risiko under løb

 

Opstår der under et løb en situation, der kan indebære en risiko for publikum eller deltagernes sikkerhed, står det bestyrelsen frit for, på et hvilket som helst tidspunkt i løbet at standse dette ved klar signalgivning. Deltagerne skal standse ponyerne og skridte til dommertårnet og afvente nærmere ordre. Bestyrelsen afgør derefter om løbet skal afvikles som omstart, annulleres eller flyttes til et senere tidspunkt på løbsdagen.

 

§ 22. Oldboysløb

 

For at kunne deltage i oldboysløb skal kusken være fyldt 16 år og være medlem af Jydsk Pony VæddeløbsForening.                                                                                            

 

Der er ingen pengepræmier i oldboysløb, men der er ærespræmier.

 

Ponyerne får ikke vinder tillæg eller ekstra handicap ved placering i disse løb.

 

 

Afsnit 5: Løbsdage

                                                                                                                                             

§ 23. Fremmøde

 

Kuske, ryttere og ponyer, der skal starte løb på løbsdagen skal være på banens område en time før løbene starter.

 

Kuske og ryttere skal deltage i kuskemødet for at modtage information om løbsdagen, betale startgebyr samt hente deres nummerskilte.

 

Er man forhindret i at være på banens område i tide eller deltage i kuskemødet skal der gives besked til bestyrelse ellers er man ikke startberettiget.

 

§ 24. Afslutning

 

Kuske og ryttere må ikke forlade banens område før tidligst 15 minutter efter sidste løb. Er man forhindret i dette skal der gives besked til bestyrelsen ellers er man ikke startberettiget på den følgende løbsdag.

 

 

 

§ 25. Opførsel på banen

 

            Det er ikke tilladt at råbe, skrige eller på anden måde larme under løb. Dette gælder også tilskuere.

 

Uhensigtsmæssig adfærd fra kuske, ryttere, forældre, hjælpere og øvrige deltagere kan sanktioneres af bestyrelsen med irettesættelse, bøde, udelukkelse eller bortvisning.

 

§ 26. Bødebetaling

 

Enhver bøde skal betales senest næste løbsdag efter dens idømmelse. Bøden kan tilbageholdes af vedkommendes tilgodehavende. Betales bøden ikke, udelukkes vedkommende fra start.

 

 

 

Afsnit 6: Andet

 

§ 27. Øverste myndighed

 

Jydsk Pony VæddeløbsForenings øverste myndighed er bestyrelsen. Denne vælges på den årlige generalforsamling.

 

Afgørelser, der træffes af bestyrelsen er endelige og overtrædelse kan medføre udelukkelse. Bestyrelsen har hele ansvaret for løbsafviklingen på løbsdage.

 

 

§ 28. Løbsansvarliges beføjelser

 

Løbsudvalget har til enhver tid ret til at ophæve, sammenlægge eller dele løb, hvis det er til fordel for løbsafviklingen.

 

§ 29. Forsikring

 

Klubben har intet forsikringsansvar. Medlemmerne bør selv have en familieforsikring eller en fritids/ulykkesforsikring

 

§ 30. DM

 

            Til DM udtages ponyer efter regler fastsat af landsforeninger Dansk Pony VæddeløbsForeningen.